Onze Diensten

CC Select is actief op verschillende domeinen van personeelsbeleid. We bieden onderstaande diensten aan:

Benieuwd wat onze klanten zeggen?

referenties Lees hier

Coaching

Coaching kan voortkomen uit de noodzaak tot het oplossen van een crisis, maar ook uit de behoefte tot persoonlijke ontwikkeling.

Coaching op competentieontwikkeling gaat uit van kansen, mogelijkheden en talenten.

We definiëren coaching als het stimuleren van de zelfverantwoordelijkheid voor de professionele en persoonlijke competentieontwikkeling.

Coachen is daarmee anderen ‘leren leren’ en is gericht op het:

  • Bevorderen van ontwikkelingsprocessen van individuen
  • Vergroten van de regelmogelijkheden in het werk
  • Vergroten van het nemen van de eigen verantwoordelijkheid

Bij het coachen van medewerkers maken we iemands potentiële kwaliteiten vrij, zodat hij zo goed mogelijk presteert in wat voor hem zinvol is. Het is geen “onderwijzen”, maar leren bevorderen. We stimuleren optimaal het zelflerend vermogen. We laten de verantwoordelijkheid en de motivatie bij de coachee. De coach tracht de coachee te inspireren en te ondersteunen.

Systeemdenken vormt de basis voor coaching. Het is de wijze waarop we het geheel leren zien in plaats van de afzonderlijke delen in een systeem. Systeemdenken is het leren zien van diepere structuren, patronen, ook al lijken deze op het eerste zicht van elkaar gescheiden en onafhankelijke gebeurtenissen. Het herkennen van verbanden tussen gebeurtenissen maakt het mogelijk deze gebeurtenissen te begrijpen en te beïnvloeden.