Onze Diensten

CC Select is actief op verschillende domeinen van personeelsbeleid. We bieden onderstaande diensten aan:

Benieuwd wat onze klanten zeggen?

referenties Lees hier

Competentiegerichte functiebeschrijvingen

Het menselijk kapitaal vormt de basis van uw organisatie. Als u dit kapitaal maximaal kan benutten, komt dit ten goede aan de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie alsook aan de tevredenheid van de medewerkers. Competentieontwikkeling is een strategisch instrument dat een antwoord biedt op de vraag naar een betere match tussen de noden van de organisatie en de competenties van de werknemer.

Beschikt uw organisatie nog niet over competentiegerichte functiebeschrijvingen en vormt dit een obstakel voor een geïntegreerd personeelsbeleid? CC Select beschikt over tools en methodieken om samen met u competentiegerichte functiebeschrijvingen op te maken. Daarbij ligt het accent niet alleen op de kernresultaten die binnen een functieprofiel moeten gerealiseerd worden, maar ook op de competenties die nodig zijn om de taken te realiseren. Deze functiebeschrijvingen vormen de basis voor de evaluatiecriteria en het evaluatiesysteem, maar ook voor de selectie, de vorming en loopbaanbegeleiding van uw medewerkers.

Bij de opmaak van competentiegerichte functiebeschrijvingen hanteren we een concrete en pragmatische aanpak, waarbij we streven naar een grote betrokkenheid van alle medewerkers op alle niveaus (via projectgroepen, workshops en toelichtingen). Hierbij leggen we ook duidelijk linken met de organisatiedoelen (strategisch plan, missie en visie) en streven naar duurzame oplossingen.

Kenmerken van competentiemanagement

  • Een link leggen tussen de organisatiedoelen en de resultaatsgebieden van de afdelingen en de medewerkers
  • Uitklaren welke mensen de organisatie nodig heeft om ze succesvol te maken
  • Duidelijk maken welke prestaties en resultaten van medewerkers nodig zijn en wat excellente prestaties zijn
  • Een gemeenschappelijke taal opbouwen rond het functioneren van de organisatie en medewerkers
  • Bepalen wat belangrijk is in verband met werving, opleiding en begeleiding van medewerkers
  • Ontwikkelen van een gemeenschappelijk leiderschapsmodel