Onze Diensten

CC Select is actief op verschillende domeinen van personeelsbeleid. We bieden onderstaande diensten aan:

Benieuwd wat onze klanten zeggen?

referenties Lees hier

Werving en Selectie

Begeleiding selectieprocedure

Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers met de gepaste competenties, dan helpt CC Select u doorheen de selectieprocedure. Wij kunnen u begeleiden bij de volledige procedure of bij een gedeelte hiervan.

Na een grondige analyse van de functie en op basis van de competenties stellen we samen met u een advertentie op die we publiceren via de meest relevante mediakanalen. We helpen u bij het samenstellen van de selectiecommissie en bieden begeleiding bij het bepalen van de selectieproeven (schriftelijk en mondeling gedeelte eventueel aangevuld met psychotechnische proeven en assessment). Daarna zorgen we zowel voor de inhoudelijke begeleiding als de afhandeling van de administratieve taken.

Inhoudelijk zetelen we in de selectiecommissie (vaak als voorzitter). We dragen er zorg voor dat zowel bij de mondelinge als bij de schriftelijke proeven de gewenste competenties getoetst worden. Daarnaast zorgen we voor de uitvoering van de administratieve procedure zoals het verschaffen van informatie aan en het tijdig uitnodigen van de kandidaten. We maken na ieder onderdeel ook een verslag (PV) op van de selectieproeven.

Onze medewerkers kunnen, door hun uitgebreide HR-ervaring, in een selectiecommissie participeren als onafhankelijke experts (ook in die gevallen waar we niet instaan voor de volledige administratieve begeleiding van de selectieprocedure).

CC Select garandeert een correct verloop van de volledige procedure met een gedetailleerde rapportering. We zorgen voor een stevige juridische opvolging en geven gefundeerde adviezen.

Deze begeleiding kunnen wij natuurlijk ook bij procedures en –proeven voor bevorderingen en interne mutatie aanbieden. Het is belangrijk om ook deze op een neutrale en objectieve manier te laten verlopen. We werken samen met u een geschikte procedure uit, waarbij de competenties van de medwerker worden onderzocht in het licht van de nieuwe functie.

Psychotechnische proeven en assessments

Bij een selectieprocedure is het belangrijk na te gaan of en in welke mate, de kandidaten voldoen aan de vereisten en verwachtingen van het functieprofiel. Om dit te toetsen nemen we psychotechnische proeven af. Deze proeven kunnen tevens geïntegreerd worden in een volledig assessment center.

In een eerste fase bepalen we samen met het bestuur aan welke competenties de kandidaten moeten beantwoorden. Indien het bestuur zelf niet over gedefinieerde competenties beschikt, gaan we uit van de CC Select competentiegids.

De afname van de psychotechnische proeven bestaat uit gestructureerde vragenlijsten waarbij we peilen naar de persoonlijkheid en de intelligentie van de kandidaat, eventueel aangevuld met een aantal vaardigheidstesten. Deze proeven worden verder onderbouwd door een zelfevaluatie en een diepte-interview. Tijdens dit gesprek bespreken we met de kandidaten de resultaten van de diverse proeven waardoor we een meer genuanceerd beeld krijgen over het (ontwikkelbare) potentieel van elke kandidaat. We maken hierbij gebruik van het S.T.A.R.R.-model (situatie, taak of rol, actie, resultaat, reflectie).

Om de selectie verder te verfijnen, beschikt het assessment center van CC Select over een aantal simulatieoefeningen (postbak- en presentatieoefeningen, rollenspelen…) die een meer betrouwbaar en objectief beeld geven van de aanwezige competenties of het ontwikkelbaar potentieel van de kandidaat. Door onze ervaring in de openbare sector en meer bepaald in lokale besturen, maken we de simulatieproeven zo getrouw mogelijk (face-validity)

De resultaten van de proeven en het assessment center worden verwerkt in een uitgebreid rapport waarin de sterke punten en aandachtspunten van de kandidaat weergegeven worden. CC Select voorziet in de eindfase en op vraag van de kandidaat een mondelinge feedback over de resultaten.

Opleiding interviewtechnieken

Als u in een selectiecommissie zetelt, is het van belang om niet alleen de technische competenties, maar ook de attitude en gedragscompetenties van kandidaten te onderzoeken. Flexibiliteit, klantgerichtheid, in team werken en stressbestendigheid zijn belangrijke competenties die in een selectiegesprek kunnen getoetst worden.

Dat is dan ook het doel van dit trainingsprogramma: het aanreiken en ontwikkelen van vaardigheden in het voeren van een competentieonderzoekend interview. Deze komen niet alleen van pas als u participeert als lid van een selectiecommissie, maar zijn tevens bruikbaar in functioneringsgesprekken met uw medewerkers (competentiecoaching).

Deze cursus is in de eerste plaats gericht aan gemeentesecretarissen en gemeentelijke managementteamleden.