Onze Diensten

CC Select is actief op verschillende domeinen van personeelsbeleid. We bieden onderstaande diensten aan:

Benieuwd wat onze klanten zeggen?

referenties Lees hier

CC Select Team

Luc De Bock Luc - 1

Diploma’s en ervaringen

Luc studeerde in het RUCA af als Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen, specialisatie Bedrijfsmanagement. Bij aanvang van zijn loopbaan deed hij ongeveer vijf jaren ervaring op in commerciële en administratieve kaderfuncties in de KMO-sector.

Sinds 1993 is hij actief als organisatieadviseur voor lokale besturen. Tot eind 1996 was hij tevens verantwoordelijk voor de uitbouw van de afdeling Openbare Sector van de firma Euraccounts. Daarna richtte hij CC Consult en later CC Select op, waarvan hij tot op heden afgevaardigd bestuurder is.

Binnen CC Select…

draagt Luc de dagelijkse verantwoordelijkheid van het kantoor en is projectleider van een aantal studies die uitgevoerd worden. Hij is steeds betrokken bij de besprekingen met de stuurgroep en het bestuur en volgt intern de dossiers grondig op. Gezien Luc van bij de start van de “krachtlijnen Kelchtermans” betrokken was bij het uitwerken van statuten en personeelsbehoefteplannen, zorgt hij vanuit zijn ervaring voor een belangrijke inhoudelijke ondersteuning.

Luc stond reeds in voor tal van opleidingen naar de besturen en hun personeelsleden toe. Zo heeft hij diverse opleidingen rond administratief juridische aspecten m.b.t. “aanwerving en selectie in de lokale besturen”, “evaluatie in het kader van functionele loopbaan en in de proefperiode” en “opleiding van beoordelaars” verzorgd.

Hij heeft een jarenlange ervaring opgebouwd als lid van selectiecommissies binnen lokale besturen.

Contact : lucdebock@ccselect.be

 

Mich PompenMich - 1

Diploma’s en ervaringen

Na haar studies als licentiaat Vertaler aan de Universiteit Antwerpen, was Mich in het begin van haar loopbaan voornamelijk werkzaam in KMO-organisaties waar ze vooral het personeelsbeleid voor haar rekening nam.

In 1994 maakte ze de overstap naar Euraccounts nv waar ze meewerkte aan de opmaak van de eerste personeelsbehoefteplannen en administratieve statuten voor gemeenten en OCMW’s.

In 1996 startte ze samen met Luc De Bock het moederbedrijf CC Consult.  Vrij snel werd ze verantwoordelijk voor de begeleiding van openbare besturen bij aanwerving en selectie.

In 2006 nam ze een zestal jaar loopbaanonderbreking om begin 2013 de draad terug op te nemen.

Binnen CC Select…

Sindsdien is ze senior adviseur bij het team van CC Select en ondersteunt ze openbare besturen bij:

−      werving en selectie  – selectieprocedures van A tot Z, zowel administratief als inhoudelijk

−      het afnemen van psychotechnische proeven en assessments

−      de implementatie van competentiemanagement

−      personeelsmanagement

−      competentiemanagement

−      de evaluatie van decretale graden

−      het coachen van leidinggevende medewerkers

–       hun evaluatieproces

Contact: michpompen@ccselect.be

 

Sabrina DaemsSabrina - 1

Diploma’s en ervaringen

Tijdens haar studie als master arbeids-en organisatiepsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, is Sabrina aan de slag gegaan als stagiaire consulente op het vlak van organisatieontwikkeling.
Nadien volgde ze verschillende opleidingen waaronder ‘interviewtechnieken’, ‘rekrutering en selectie’ en ‘coachend leiderschap’.

Binnen CC Select…

staat Sabrina, als adviseur, in voor het afnemen van selecties, assessments en psychotechnische proeven. Ze begeleidt selectieprocedures van A tot Z.
Ze ondersteunt openbare besturen bij de evaluaties van decretale graden en andere leidinggevenden. Ze adviseert op het vlak van individuele coachingtrajecten voor medewerkers.

Contact: sabrinadaems@ccselect.be

Marlies KeppensMarlies - 1

Diploma’s en ervaringen

Tijdens haar studie als master arbeids-en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Gent, is Marlies aan de slag gegaan als stagiaire consulente op het vlak van diverse HR-projecten.

Binnen CC Select…

Staat Marlies sinds februari 2015 mee in voor het afnemen van selecties, assessments, psychotechnische proeven en ondersteunt ze de senior adviseurs bij de evaluaties van decretale graden en andere leidinggevenden.

Contact: marlieskeppens@ccselect.be

Sofie PonceletSofie - 1

Diploma’s en ervaringen

Sofie was voorheen werkzaam in verschillende organisaties met een specifieke sociale dimensie (integratie en inburgering, jeugdbeleid en sociaal toerisme).

Als sociaal werker had Sofie altijd al een sterke interesse voor mensontwikkeling en personeelsbeleid die ze nu verder ontwikkelt binnen het bedrijf.

Binnen CC Select…

Staat Sofie in voor de administratieve coördinatie van het kantoor en ondersteunt ze de adviseurs bij selecties, evaluaties, assessments en psychotechnische proeven.

Contact: sofieponcelet@ccselect.be

Maxim wouters

Diploma’s en ervaringen

Maxim is sinds lang geïnteresseerd in de ontwikkeling van mensen. Om deze reden besloot Maxim zijn studie Arbeids- en Organisatiepsychologie aan te vatten aan de Thomas More Hogeschool Antwerpen. Tijdens deze periode doorliep hij twee stages waar hij kennismaakte met de praktijk van verschillende aspecten van de HR-wereld. De bachelor proef van Maxim ging over de facetten van motivatie bij mensen.

>Binnen CC Select…

Staat Maxim sinds juli 2016 mee in voor het begeleiden van de rekrutering van nieuwe werknemers door middel van assessments en psychotechnische proeven. Hij ondersteunt de andere adviseurs bij de evaluaties van de decretale graden.

Contact: Maximwouters@ccselect.be

Joni Desmeth

Opleidingen en ervaringen:

Joni studeerde handelswetenschappen en behaalde een master in strategisch management aan de universiteit van Gent.
Vanuit een sterke interesse in HR en personeelsbeleid, koos ze ervoor om haar stage te lopen op een personeelsdienst van een grote NGO.

Binnen CC Select…

Staat Joni sinds de zomer van 2016 in voor de administratieve ondersteuning van de adviseurs bij selecties, evaluaties en psychotechnische proeven.

Contact: JoniDesmeth@ccselect.be